محصولات معرق

500,000 تومان

این تابلو معرق زیبا تماما کار دست میباشد و از قطعات چوب ها ی … به رنگ های مختلف ساخته شده است. مراحل انجام کار به این شکل است که تمام قطعات طرحی که انتخاب میشود به صورت پازل وار بر روی چوب بریده میشود و در مرحله بعد این قطعات دقیقا بر اساس طرح […]